Aldundiaren logotipoa

Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia

HizkuntzakOndare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gainekoa, Zenbait Garraiobideren gaineko Berezia eta Ondarearen gaineko zergaren kudeaketan ezarri ahal izango diren batez besteko salneurriak.

Balorazio1 hauek araupetzen dituen arautegia, hautatutako urteari dagokion B.A.O.-n zehazturik dago.

(
PDF formatoa . Adobe Acrobat Reader 4.0 edo nagusiagoa beharrezkoa)

garren urteko balorazio taulak erabili.